Voorbeelden van we betekenen voor onze klanten

Cases

Software maken is iets anders dan software gebruiken. We houden onszelf dan ook graag voor ogen welke rol onze software speelt in het werk van gebruikers. Lees over het werk wat onze software bij klanten verzet.

Cases

Business Reporting

Cases en praktijkvoorbeelden over business reporting

Cases

Financiële consolidatie

Cases en praktijkvoorbeelden over financiële consolidatie

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden en cases

Financiële consolidatie

De projectaanpak

HB Software ontwikkelt een eerste basis rapportageset (verlies- en winstrekening en balans) en richt de database in. Jullie krijgen een driedaagse training in applicatiebeheer en formulierenbouw, waarna jij en je collega’s zelf aan de slag kunnen. HB Software doet dan een stap terug en ondersteunt jullie bij het aanmaken en aanpassen van eigen sets.

Case

Consolidatie en prognose van projecten

Een Nederlandse bouwbedrijf vertrouwt haar bedrijfsprocessen toe aan haar ERP. Echter worden prognoses van in de regio uitgevoerde en de financiële consolidatie gedaan met Exsion Corporate. Exsion Corporate vormt daarmee de financiële rapportagespil van het bedrijf: elke maand worden prognoses geëvalueerd en de toekomstige winstgevendheid op de voet gevolgd.


Case

Consolidatie van drijvend materieel

Een internationaal opererend sleepbedrijf gebruikt Exsion Corporate om gegevens te verzamelen over de bedrijfsvoering van schepen die wereldzeeën bevaren. Elke maand is bij de holding bekend wat het resultaat is van elk afzonderlijk schip en hoe het zich zal ontwikkelen in de toekomst.


Case

Consolidatie van investeringen

Een investeringsmaatschappij heeft wereldwijd investeringen in mijnbouw en bedrijven die grondstoffen produceren. Lokale accountants stellen per kwartaal de cijfers op en sturen rapporten in die met behulp van Exsion Corporate geconsolideerd worden, dat op haar beurt overzichten genereert. De investeringsbeheerder kan prestaties van de werkmaatschappij perfect volgen. De investeringsmaatschappij kan zelf de wijzigingen in rapportagepakketten aanbrengen.

Case

Consolidatie en prognose

De coöperatie heeft vestigingen in 22 landen. Er is 1 ERP-systeem dat gebruikt wordt voor product- en voorraadbeheer en financiële administratie, met uitzondering van financiële planning en rapportage gebruikt. Exsion Corporate ondersteunt uitsluiting van verkoop tussen sectoren onderling, budgettering, prognoses en financiële consolidatie. De rapportage voor de Raad van Commissarissen wordt automatisch gegenereerd.


Case

Consolidatie in buy-and-build-strategie

Exsion Corporate draait al jaren soepel en stabiel en biedt financiële en managementconsolidatie aan 350 bedrijven in Europa. De beursgenoteerde moeder besluit tot de grootste acquisitie in haar historie. In twee maanden tijd moeten er 180 bedrijven extra geconsolideerd worden en 150 extra gebruikers (automatisch) de cijfers aanleveren. De deadlines worden gehaald en na twee maanden worden de cijfers van de nieuwe dochter meegeconsolideerd.


Case

Consolidatie die na afsplitsing blijft doorlopen

Een Engels bedrijf wordt overgenomen door een investeringsmaatschappij. Om de rapportage door te laten lopen wordt Exsion Corporate, het consolidatiesysteem van de moeder, aangeschaft. De rapportageset wordt grotendeels overgenomen. De investeringsmaatschappij brengt andere Amerikaanse bedrijven onder het hiervoor genoemde bedrijf en brengt de groep gedeeltelijk naar de beurs. Exsion Corporate toont haar flexibiliteit in het omgaan met deze aanpassingen en vormt de rapportageruggengraat van dit internationale bedrijf.

Aanpak en voordelen

Consolidatie in een oogwenk

Tijd over voor dingen die echt belangrijk zijn

Met Exsion Corporate hoef je niet meer achter de cijfers aan om overzichten compleet te krijgen. In de centrale database achter Exsion Corporate worden alle rapporten uit de groep automatisch ingelezen en geconsolideerd. Knippen en plakken behoort dus tot het verleden, waardoor de gegevens in één keer kloppen. Zelfs je presentatievorm -als een fraai digitaal boekwerk of een printvariant- wordt door Exsion voor je samengesteld. Nu kunnen jullie tijd steken in de dingen die echt belangrijk zijn.

Eén oplossing voor alle rapportages

Omdat alle gegevens al in de database zitten

Bij de invoer en bij de consolidatie neemt Exsion je werk uit handen. Door slimme checks en validaties kloppen alle gegevens die bij de bron worden ingelezen. Bij de consolidatie voert Exsion de berekeningen uit die voor jullie rapporten belangrijk zijn. De rapportages bouw je gemakkelijk zelf, waardoor je geen consultant nodig hebt bij iedere verandering die je door wilt voeren. Door de flexibiliteit van Exsion Corporate -Exsion past in feite op iedere digitale bron- gebruiken veel klanten de software ook voor o.a. veiligheidsrapportages, liquiditeitsprognoses en rapporten over jullie ecologische voetafdruk.

De techniek

De software is gemaakt met behulp van Microsoft-technologie en gangbare Office producten (zoals Excel en Outlook). De database wordt geleverd in SQL Server Express-formaat (de gratis versie). Om Exsion Corporate te draaien hebben jullie een relatief lichte server nodig. Investeringen in de hardware en software zijn beperkt en zeer makkelijk schaalbaar. Exsion Corporate kunnen we ook als cloudoplossing leveren.

Voorbeelden en cases

Business Reporting

De projectaanpak

De kracht van Exsion Reporting is dat je snel en eenvoudig rapporten kunt maken zoals jij ze wilt hebben. Een lijstje, een managementrapport of een dashboard met KPI’s en nog veel meer. Rapporten op maat maak je zelf, je hoeft geen dure consultants in te schakelen.

Case

Snelle en goedkope audits

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met meer en veranderende regelgeving en meer controles. Denk bijvoorbeeld aan accountants en banken die overzichten willen, maar ook klanten die precies willen weten welk product in welke batch zat. En het liefst zo snel mogelijk. Je hebt bij wijze van spreken een overzicht met de verantwoording nog niet klaar en het volgende moet al op tafel komen. Met Exsion kun je snel rapporten aanpassen en met een druk op de knop uitdraaien. Een klant van ons heeft gezegd dat zijn accountantskosten met 50% verminderden door het gebruik van Exsion Reporting.


Case

Gemakkelijk aan te passen debiteurenoverzichten

Elk bedrijf is bezig met liquiditeit. Je wilt tenslotte weten of je alle rekeningen nog kunt betalen. Hiervoor moet je uiteraard snel kunnen bepalen wie je debiteuren zijn, met andere woorden: welke klanten er nog moeten betalen. Een debiteurenoverzicht is te vinden in BC/NAV. In Exsion kun je hem ook snel maken, met als groot verschil dat je hem in Exsion zelf snel kunt wijzigen. Het toevoegen van bijvoorbeeld een telefoonnummer in een aparte kolom om klanten na te kunnen bellen is geen probleem. Wil je beginnen met die klanten die het meest over tijd zijn met betalen? Geen probleem. Stel een ander filter in en het lijstje staat voor je neus.

Case

Weekoverzicht van de verkoop in de handelssector

Internationale handelsbedrijven willen weten welke marges ze maken op hun artikelen. Dat lijkt vaak simpel, maar is in de praktijk lastig. Artikelen kunnen samengesteld zijn, of leverbaar in verschillende varianten. Leveranciers hebben hun contractuele voorwaarden, afnemers ook, en vaak hebben zij ook nog kortingen in staffels bedongen. Om de marge van een artikel te kunnen bepalen moet Business Central/NAV goed ingericht zijn. Met Exsion kun je bijvoorbeeld eenvoudig de top tien bepalen van artikelen waar de meeste marge op wordt gemaakt, of die de hoogste omloopsnelheid hebben.


Case

Overzicht van bouwprojecten

Bouwbedrijven leven van de bouwprojecten die ze uitvoeren. Inkoop van materiaal, inhuurkrachten, de door eigen mensen gemaakte uren, het zijn allemaal kostenposten. De marges in de bouw zijn laag, dus wil je elk moment van de dag weten of er voldoende marge gemaakt wordt, of dat je moet bijsturen. Het voordeel van Exsion is dat je makkelijk gegevens uit Business Central/NAV kunt halen, maar ook prognoses kunt doorrekenen in Excel. Inmiddels werken tientallen bouwbedrijven met Exsion.